ELF Development bliver til ALFA Development

maj 20
Den 2. maj skifter ELF Development navn til ALFA Development. Det nye navn forbereder virksomheden til international ekspansion inden for byudvikling med en ambition om at vise nye veje i branchen.
2022
Andreea Kaiser foran grøn væg

ALFA Development er allerede etableret på det danske og svenske marked med projekter i Københavnsområdet, Aarhus, Malmø og Lund. Næste skridt er et nyt selskab på det britiske marked med hovedsæde i London.

”Med den internationale ekspansion ønskede vi at finde et nyt navn, der på en og samme tid signalerer både kontinuitet og nytænkning. Bogstavmæssigt og udtalemæssigt er der ikke langt fra ELF til ALFA, som giver en vis genkendelighed. Men ALFA er også nyt og udtrykker en ambition om at gå nye veje og udvikle nye løsninger”, siger Andreea Kaiser, der er bestyrelsesformand for ALFA Development.

Det nye navn har følgeskab af et nyt logo i form at et træ, som et symbol på ønsket om at få noget til at gro og blomstre. Samtidig udtrykker træet ALFA Developments ønske om at bidrage til udviklingen af bæredygtige bymiljøer, der skaber rammerne for menneskers livskvalitet og gør mindst mulig skade på klima og miljø.

Det nye navn er udelukkende et navneskift og indebærer ingen ændringer i igangværende aktiviteter, samarbejder og partnerskaber. Jan Kristensen fortsætter som administrerende direktør for ALFA Development i Danmark.

”Strategien for ALFA Development er fortsat at udvikle gode bykvarterer specifikt målrettet mod mellemindkomst-segmentet i Danmarks største byer, primært Hovedstadsområdet og Aarhus. Vores mål er at vækste forretningen som en toneangivende spiller på markedet”, siger Jan Kristensen.

 

Ny Fond skal bidrage til bæredygtighed

Samtidig med navneskiftet har Andreea Kaiser og Ludvig Find stiftet en Fond, Foundation for Planetary Responsibility, der også har bæredygtighed i bred forstand som tema. Formålet med Fonden er dels at udbrede kendskabet til innovative bæredygtighedsløsninger i byggeriet, dels at fremme biodiversiteten ved at opkøbe arealer og plante skov i områder, der er truet af skovrydning. Ejerne har forpligtet sig til, at 15% af indtjeningen i ALFA Development selskaberne overføres til Fondens aktiviteter hvert år de næste ti år.

01
05

Related Articles