Byudvikling

Vi ved, at byer og boliger former menneskers liv. Vi bygger ikke bare, men sætter kunden i centrum. Læs mere om hvordan vi arbejder med byudvikling.
alt=""

Stærk identitet og sammenhængskraft i fokus
Byer og boliger former menneskers liv. Vi tilbringer alle en stor del af døgnet i vores hjem og nærmiljø. Derfor er bygninger og bymiljøer afgørende for menneskers sundhed, trivsel og livskvalitet.

I vores byudvikling sætter vi mennesket i centrum. Vi tager udgangspunkt i beboernes behov, og vi tager ansvar for, at hjemmet og nærmiljøet skaber trygge rammer og høj livskvalitet. Det betyder, vi tænker langsigtet og udvikler områder, hvor folk elsker at bo – både i dag og i fremtiden. Vi er ikke hurtigt inde og hurtigt ude, men ønsker at spille en langsigtet rolle i områdets udvikling, for eksempel ved selv at stå for udlejningen af boliger og ved at drive fælles faciliteter.

Vi udvikler blandede bydele med en stærk identitet og sammenhængskraft. Vi skaber bymiljøer, hvor livet kan leves med smuk og funktionel arkitektur, grønne områder og mødesteder som grobund for fællesskaber.

Vores pejlemærker i by- og boligudvikling:

01

Vi sætter kunden i centrum
Gennem lydhørhed og grundig research udvikler vi bydele, der bidrager til beboernes livskvalitet og forbliver attraktive på langt sigt.

02

Vi skaber livskvalitet
Vi sætter menneskers livskvalitet først. Det gælder hele vejen fra at skabe et attraktivt og trygt nærmiljø til den enkelte bolig.

Vi skaber rammerne for gode liv med plads til leg og ophold, arbejde og læring, godt naboskab og fællesskaber. 

03

Vi ønsker at medvirke til at skabe mere bæredygtige løsninger
Vi designer bydele, som tager ansvar for fremtidige generationer. Vi anerkender, at byer og byudvikling påvirker klima og miljø, natur og biodiversitet samt sociale forhold.

I samarbejde med bygherrer, rådgivere og entreprenører prioriterer, håndhæver og dokumenterer vi klimaeffekt, social effekt og biodiversitetseffekt.

01
05

Byudvikling i praksis

Billede
Rolig villavej i Trongården

I ALFA Development udvikler vi alle projekter ud fra samme basis karakteristika og kvalitetsniveau. For at sikre dette, har vi udviklet et byggeprogram, som udgør rygraden i alle vores projekter. Byggeprogrammet er et fælles fundament og dialogredskab mellem projektets parter, der afklarer visioner, målsætninger og rammer for det videre arbejde.

Byggeprogrammet indeholder vores helt overordnede vision for byudvikling.

ALFA Development ønsker at øge livskvaliteten for vores kunder og beboere. Det gør vi med fokus på at udvikle attraktive og bæredygtige by- og boligområder, der fremmer fællesskab på tværs af livsfaser. Vi yder god service, og vi tænker på de næste generationer, som skal leve med de beslutninger, vi træffer i dag.

Klima og miljø spiller central rolle i alle vores projekter
Vores ambition er at udvikle klima- og miljøvenlige bydele, der skaber livskvalitet og udføres med mindst mulig miljøpåvirkning.

For at sikre dette har vi udarbejdet en Bæredygtighedsplan, der sikrer, at alle vores projekter fra start til slut indtænker bæredygtighedstiltag. Desuden tilknytter vi en bæredygtighedsspecialist på alle udviklingsprojekter for at sikre, at vores krav og målsætninger bliver opfyldt.

Konkret skal samtlige projekter projekteres og monitoreres, så de kan opnå DGNB Guld-certificering samt overholde de gældende lavemissionskrav.

ALFA Developments bæredygtighedsplan afspejler hele byggeriets livscyklus. Det gør det nemt for alle byggeriets parter at bidrage til opfyldelsen af ønsket om DGNB Guld. Planen indeholder minimumskrav med målepunkter, der giver mulighed for fleksibilitet og innovation
Mette Mølgaard Klaris, Projektleder og DGNB Auditor, AFRY

Bæredygtighedsplanen bygger på følgende principper:

  1. Nedbringe klimabelastningen i de bydele og bygninger, vi udvikler. Det langsigtede mål er at bygge inden for de planetære grænser.
  2. Skabe langtidsholdbare bygninger i høj kvalitet med lang levetid – også ud over den 50-årige betragtningsperiode, der anlægges i de lovpligtige krav til livscyklusanalyse af bygninger.
  3. Være på forkant og sikre de bydele og bygninger, vi udvikler, mod klimaforandringer.
  4. Tænke cirkulært, sikre høj ressourceeffektivitet og mindske spild.
  5. Sikre mindst mulig påvirkning af det eksterne miljø og et sundt indeklima.
  6. Bevare og konvertere eksisterende bygninger for at spare ressourcer; alternativt søger vi i videst muligt at genbruge byggematerialer.

I vores bæredygtighedsplan måler vi systematisk vores projekter på følgende parametre:

  • Klimaeffekt
  • Socia Effekt
  • Biodiversitetseffekt

Læs om hvordan vi arbejder med Biodiversitet

01
05

Relateret