Biodiversitet

Natur og biodiversitet spiller en central rolle i alle vores udviklingsprojekter. Læs mere om hvordan vi arbejder med biodiversitet.
Biodiversitet i Trongårdens grønne strøg
Vi udvikler i harmoni med naturen. Som by- og boligudviklere har vi et helt særligt ansvar for natur og biodiversitet, når vi udvikler et lokalområde. Derfor spiller natur og biodiversitet en central rolle i alle vores udviklingsprojekter.
01
Vi ønsker at sikre et mangfoldigt og stedspecifikt plante- og dyreliv i bydele og bynære områder.
02
Vi ønsker at sikre trivsel og livskvalitet, både fysisk og mental sundhed, for beboerne i og omkring området ved at tilbyde udsigt og adgang til natur.
03
Vi ønsker at sikre, at klimatilpasning og biodiversitet går hånd i hånd, blandt andet gennem håndtering af regnvand og skybrud i lokale vådområder.
Jeg er ikke i tvivl om, at verdenssamfundet vil finde løsninger på klimakrisen. Men biodiversitetskrisen er sværere at løse, og det haster med at finde løsninger. I hvert eneste af vores udviklingsprojekter vil vi give et bidrag til at finde nye veje og give plads til naturen i det byggede miljø.
Andreea Kaiser, stifter og ejer af ALFA Development

Vi udvikler konkrete og holdbare løsninger
Vi er optaget af, at biodiversitet ikke bare er fine ord, men udmøntes i konkrete og holdbare løsninger. Vores projekter skal forbedre både biodiversiteten, altså kvaliteten af områdets natur, og samtidig biofaktoren, som opgør omfanget af områdets natur.

Helt konkret har vi som mål at fordoble biofaktoren i de områder, vi udvikler. Desuden planter vi ét træ per bolig, vi opfører, og beplanter derudover, så vi som minimum lever op til branchestandarden DGNB Guld.

  1. Skov indgår altid som et tema i vores udviklingsprojekter.
  2. Vi udarbejder altid en beplantningsplan og planter ét træ per ny bolig, vi opfører.
  3. Vi giver plads til vild natur og har som mål at fordoble områdets biofaktor i vores udviklingsprojekter.
  4. Vi udvikler med lav befæstelsesgrad, det vil sige med færre fliser og beton, og med mere grobund for træer og underbeplantning, som giver levesteder for dyr og insekter og skaber oplevelsen af et grønt bymiljø.
  5. Vi gør lokal håndtering af regnvand (LAR) synligt og anvender vådområder til at understøtte biodiversitet og til rekreative formål. 
  6. 90% af det træ, vi bruger i vores byggerier, er FSC-certificeret. I FSC-certificerede skove beskytter man biodiversiteten og sårbare arter.

01
02

Biodiversitet i praksis

Billede
Det grønne strøg snor sig ned genenm Trongården

Hvordan vi arbejder med biodiversitet i praksis
I Gladsaxe Kommune gennemfører vi det første byudviklingsprojekt, hvor vores biodiversitetsstrategi spiller en hovedrolle. Landskabs- og biodiversitetsplanen for det fem hektar store område (ca. 50.000 m2) omkring Mørkhøj Bygade er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsfirmaet Tredje Natur. Blandt hovedpunkterne i biodiversitetsstrategien for den nye bydel er:

  1. Udviklingsområdet omfatter ca. 400 boliger. For hver eneste nye bolig planter vi et træ. Træerne bliver anbragt i en ’træbørnehave’ på et af de byggefelter, der bliver udviklet sidst. Her kan de vokse sig større gennem byggeprocessen, indtil de nye beboere udvælger et træ i træbørnehaven og beslutter, hvor træet skal plantes ud i forbindelse med deres køb eller leje.

  2. Vi bevarer områdets eksisterende alléer og enkeltstående træer i videst muligt omfang.
  3. Vi bevarer områdets skov, der åbnes og gøres mere tilgængelig for beboerne. Den grønne natur binder den nye bydel sammen med det eksisterende grønne bælte, blandt andet til Utterslev Mose.
  4. Tiltagene for større biodiversitet betyder, at vi øger områdets biofaktor, inkl. den eksisterende skov, til 0,85. Kravet i branchens byggestandard DGNB Guld for byområder er 0,35.
Beplantning ved Mørkhøj
Billede
Beplantning ved Mørkhøj som skal bevares
Vi er optagede af at bevare og bruge den natur, der allerede er i lokalområdet - og på at tilføje ny natur, som forbedrer biodiversiteten. Den skal hver gang være bedre, når vi forlader området, end da vi kom, og vi skal også helst kunne tage viden og læring med i vores videre arbejde.
Mette Thiberg, Head of Development East

Fonden Planetary responsibility Foundation blev etableret af ALFA Developments ejere i 2022 og finansieres af overskuddet fra ALFA Developments aktiviteter.

Fonden arbejder for at genoprette og beskytte klodens natur og biodiversitet og fremme bæredygtig udvikling. Det sker gennem holistisk tænkning og missionsrettede investeringer, der kan gøre en forskel for mennesker og natur og samtidig skabe et afkast, der geninvesteres i fondens arbejde.

Andreea Kaiser
Med PRF ønsker vi at give klodens fantastiske biodiversitet en chance for at overleve. Det er vigtigt for verdenssamfundet, lokalbefolkninger og for os personligt. Vi er åbne for alle de ideer, løsninger og projektmuligheder, der kan være med til at gøre vores verden til et bedre sted.
Andreea Kaiser og Ludvig Find, stiftere af PRF
02
02

Relateret