IrmaByen

Development
En bydel født ud af Irmas historie og bygget på stærke værdier om ansvarlighed, respekt for hinanden, fællesskab og kvalitet.
2015
Beliggenhed
2610 Rødovre, Rødovre Kommune
Opførelsesår
2015-2023
Areal
135.000 m2
Enheder
Ca. 1.000 rækkehuse, parcelhuse og lejligheder (ejer-, leje- og andelsboliger)
Samarbejdspartnere på masterplan
Gröning Arkitekter
”Det er min bydel – her bor jeg”
Borger i IrmaByen

Velkommen til IrmaByen. En bydel født ud af Irmas historie og bygget på stærke værdier om ansvarlighed, respekt for hinanden, fællesskab og kvalitet. I dag – en tryg og levende base for godt 3.000 mennesker, der har fundet hjem i bydelens ejer-, andels- og lejeboliger. Et lille bysamfund med et stærkt sammenhold og en levende historie.

Over en tiårig periode har ALFA Development forvandlet den gamle industrigrund med respekt for historien og med visionen om at skabe en moderne by til det moderne menneske. Mangfoldige boformer med plads til alle generationer. Rækkehuse, etagebyggeri og parcelhuse. Vekslende arkitektoniske udtryk, sunde materialer og høj kvalitet. Fokus på lys og luft inde og ude, pladser og grønne åndehuller. Et unikt sammenhold og en stærk lokal identitet med tæt forbindelse til resten af Rødovre og den store nabo i København. 

På mange måder ser vi IrmaByen som vores svendestykke. Vi har virkelig gjort os umage, og heldigvis er vi lykkedes med at skabe en levende og grøn bydel med en stolt fælles identitet. Indbyggerne kan lide at bo her, der er rift om boligerne, og Irmabyen som helhed er blevet et aktiv for kommunen.
Ludvig Find, medstifter og -ejer af ALFA Development

IrmaByens stemninger skifter fra seniorboligerne i Orangerihaven med røde tegltage og klassisk arkitektur til Kaffetårnet og Børge Olsens Plads kun 50 meter væk. Her bliver bygningerne større med stringent arkitektur, altaner, lysindfald, storbystemning og højere hastighed. Fra landsby til storbystemning. Fra det langsomme til det hurtige. Fra række- og klyngehuse til etagebyggeri. Fra tættere bebyggelse til luftige grønne områder og urbane pladser. En vibrerende alsidighed på få kvadratmeter.

Som i alle vores udviklingsprojekter startede vi med de grundlæggende spørgsmål: Hvem vil gerne bo et sted som her? Og hvad ville vi selv sætte pris på, hvis vi skulle bo her? Det har været ledetrådene gennem hele udviklingsprocessen.

Mange boligbyggerier senere står IrmaByen fuldt udbygget. Et mønstereksempel på vellykket byudvikling. En driftig bydel for alle aldersgrupper. Et sted, hvor folk hører til og slår rødder.

Mand og kvinde på sidder på gårdsplads i Orangeihaven
Gårdplads med grønnetræer imellem Mokkahusene
Grønne stier og gadekær foran terrassehavens etageejendom
altaner og beplantning foran Espeporten
Living by alfa_1
01
05

Stærkt fællesskab

Som indbygger i et nyt kvarter har alle et behov for at falde til og høre til. For at indgå i fællesskaber med andre mennesker. For at kende naboerne, hjælpe og dele med hinanden. Det skaber tryghed, mening og glæde.

IrmaByen er designet til fællesskab, til at beboerne mødes – inde og ude. Det gælder for hele bydelen, men i særdeleshed for det nyeste byggeri, Living by ALFA. Hjertet i IrmaByen med butikker, restaurant og take-away. Et naturligt mødested for bydelens indbyggere.

02
05

Liv fra start

Olea take away_2

En ny bydel kræver mere end bare bygninger og byrum. Bygningerne er kulissen, mens beboerne udgør forestillingen. Miljøet bliver skabt af mennesker, deres liv og færden, deres dialog og leg.

En ny bydel har brug for en kickstart, så indbyggerne hurtigt falder til. I IrmaByen nedsatte vi en tænketank, der kom med gode idéer til at skabe et aktivt byliv fra start. Med specialister i arkitektur, byplanlægning, medier og kultur kom der liv mellem husene. Motionsdage, sommerfester, juletræstænding, fastelavn, jazz i haven og meget mere.

Men ikke bare de professionelle gav deres besyv med. Det gjorde børn og unge også. Gennem flere workshops gav de inspiration til, hvordan bydelen blev levende og interessant for dem.

I IrmaByen er kunsten med til at skabe identitet og sammenhold. Den anerkendte irske skulptør Sean McKenna gennemtrawlede området for at samle inspiration til at binde fortid og nutid sammen.

Irma-kaffen blev temaet, og gigantiske kaffebønner i træ, placeret rundt på området, blev den konkrete manifestation. Bønnerne tjener som kunst, bænke og fitness-redskaber. En stærk rød tråd i området og en daglig påmindelse om historien.

Kaffetårnet i Irmabyen
03
05

En grøn bydel

Den grønne kile i Irmabyen

Den Grønne Kile – eller bare Kilen – snor sig gennem bydelen. I byparken kan beboerne og besøgende gå tur og finde ro. Vildtvoksende græsområder, blomster, træer og et regnvandsbassin skaber naturoplevelser for mennesker og levesteder for dyr og insekter.

Tættere på bebyggelserne skaber Cirkelpladsen, Børge Olsens Plads og Kirsebærhaven udendørs mødesteder.

En rummelig træterrasse er et naturligt samlingspunkt for IrmaByens indbyggere, når der er grill-aften eller bare en hyggestund. For børn og aktive sjæle er der legeplads og multibane med plads til leg og aktivitet.

Billede
Den Grønne Kile

Cirkelpladsen har sin helt egen historie. Som bydelens omdrejningspunkt og samlingssted. Omkredset af træer, der giver fornemmelsen af et smukt, levende tag, giver pladsen i flere niveauer rum til koncerter og andre aktiviteter. Pladsen fungerer samtidig som et forsinkelsesbassin ved store regnskyl.

04
05

Tidslinje

1966
Irma overtager grunden og etablerer sit hovedsæde, 135.000 m2 kontorer og produktionshaller med det 38 meter høje, fredede Kaffetårn som midtpunkt og vartegn.
Irma pigen
2013
Irma flytter fra området, da organisationen integreres med Coop og hovedkontoret flytter til Albertslund.
IrmaByen Før nedrivning
2014
ALFA Development køber grunden og præsenterer kommunen for en helstøbt masterplan med respekt for historien og visioner for fremtiden.
Tænke Tank
2015
Rødovres kommunalbestyrelse vedtager enstemmigt lokalplanen for IrmaByen.
Første spadestik
2016
Efter nedrivning af de fleste eksisterende bygninger bliver første spadestik taget til de første boliger. Mange af de gamle materialer bliver genbrugt f.eks. i vejene i den nye bydel.
Asfaltering i Irmabyen
2017
Byggepladsen summer af liv, og de tre første byggerier bliver afleveret til de kommende beboere. 61 rækkehuse i ’Orangerihaven’ og ’Espehaven’ og 128 ejerlejligheder i ’Terrassehaven’.
Udehus og grønne hække i Orangeihaven
Nærbillede af altaner of tagterrasser på i Terrassehaven
2018
Punkthusene ’Mokkahusene’, byhusene ’Skiferhusene’, ejerlejlighederne i ’Udsigtsparken’ og rækkehusene i ’Baristarækkerne’ tager imod de nye beboere. Bydelen er attraktiv, og der er rift om boligerne.
Gårdplads med grønnetræer imellem Mokkahusene
Grønt miljø og altaner i udsigtsparken
Tagterrasserne på baristarækkerne
2019
98 lejligheder i ’Parkkanten’ og 44 andelsboliger i ’Stempelhusene’ står klar til indflytning.
Himlen ses imellen to bygning
Nærbillede af muredetaljer i Stempelhusenes fasade
2020
Den grønne kile tager form som et grønt spor gennem bydelen.
Den grønne kile og kaffetårnet i baggrunden
Kilen i Irmabyen
2024
Bydelens sidste indbyggere flytter ind i Living by ALFA. Bydelen er nu komplet med 1.000 boliger, butikker, restaurant, legepladser og grønne områder.
alt=""
05
05

Relaterede projekter