Nyt boligområde på vej i Nivå

april 22
Alfa Development opfører 43 nye boliger på gammel industrigrund tæt på Nivå Strandvej. Det nye boligområde bliver grønt med tæt kontakt til den omgivende natur og Øresund. Lokalplanen for udviklingen af området er netop vedtaget, og planen er, at de nye boliger står klar ved udgangen af 2025.
2024
Nivaa

Den gamle Stark-grund i Nivå får snart nyt liv, når de nedlagte trælasthaller og asfalterede udearealer giver plads til et grønt og frodigt boligområde.

”Det er et fantastisk område med store natur- og kulturhistoriske værdier. Det forpligter. Vi ønsker at skabe nogle bæredygtige og tidssvarende rækkehuse, men også give plads til naturen og skabe referencer til det historiske Nivågård Teglværk, der frem til 1980erne lå på grunden”, siger Mette Thiberg, udviklingsdirektør i Alfa Development.

Lokalplanen for området er netop vedtaget. I processen forud for lokalplanen har naboer og andre interessenter i området deltaget i indledende dialogmøde. Input fra dette har spillet en vigtig rolle i fastlæggelsen af de overordnede rammer for udviklingen af området, ikke mindst bevarelse af områdets store træer, lav bebyggelse og forbindelser til den omgivende natur.

Et mønsterbyggeri
Udviklingen af grunden bliver gennemsyret af Alfa Developments udviklingsfilosofi med fokus på klima, biodiversitet og social sammenhængskraft. Udearealerne, der i dag er 100% asfalteret, bliver forvandlet til et stort grønt område. Mellem rækkehusene bliver der indre grønne haver, som danner rammen for fællesskaber mellem beboerne. Der skabes forbindelser til det omgivende landskab, så man får følelsen af at bo midt i den nordsjællandske natur og med blot 300 meter ubebygget naturområde til Øresund er placeringen helt optimal.

”Fokus på natur og biodiversitet er et af Alfa Developments særkender og spiller en stor rolle i Nivåprojektet. Vi er på denne grund i tæt kontakt med den omgivende natur, og den skal føres med ind i området, så vi kan understøtte et rigt lokalt plante- og dyreliv. Vi fastholder derfor en eksisterende grøn dyrekorridor for insekter, padder og andre smådyr, planter mindst et nyt træ per bolig, og
regnvandsbassiner indgår også som et element, der understøtter biodiversiteten”, siger Mette Thiberg.

Boligerne bliver DGNB-Guld certificeret, byggematerialerne er så vidt muligt Svanemærket og husene bliver opført så de overholder kravene til lavemission, det vil sige at krav til udledning af CO2 er skærpet i forhold til gældende bygningsreglementskrav.

Rækkehuse af smukke, changerende gule tegl
I flere hundrede år blev der produceret teglsten på grunden, helt frem til 1981 hvor Nivågård Teglværk lukkede. Den gamle ringovn, der i dag er fredet og fungerer som museum, er blandt de nærmeste naboer til den nye boligbebyggelse. Derfor er det naturligt, at tegl spiller en vigtig rolle i det nye byggeri.

”Det er en gave til rækkehusenes udformning, at vi kan trække på historien om teglproduktion. Boligernes facader bliver muret i changerende, gule tegl, der er karakteristisk for det ler der blev brugt i lokalområdet. På denne måde er bebyggelsen med til at skabe sammenhæng til den historiske ringovn, der står som et ikon i området”, siger Mette Thiberg.

Alfa Development har som bygherre udviklet projektet i tæt samarbejde med et tværfagligt team af arkitekter, ingeniører og specialister inden for blandt andet biodiversitet og miljø. Projektteamet går nu i gang med detailplanlægning med forventet byggestart i andet halvår 2024. Boligerne forventes at stå klar til indflytning primo 2026.

Fakta om projektet:
- 43 rækkehuse i en og to etager
- Boliger til både familier og seniorer
- Boligstørrelser fra ca. 85 til 120 m2
- Bebyggelsesprocent på 35%
- DGNB-Guld certificeret byggeri
- Max. CO2-udledning per kvadratmeter: 8 kg (lavemission)
- Sunde byggematerialer, så vidt muligt Svanemærket

Om ALFA Development
ALFA Development er en nordisk by- og ejendomsudvikler. Firmaet har aktiviteter i Danmark og Sverige. ALFA Development er stiftet i 2006 som en familieejet virksomhed med en mission om at sætte kundernes livskvalitet i centrum i udviklingen af attraktive og nytænkende bymiljøer og boliger til middelklassen. ALFA Development er inspireret af de lokale byggetraditioner kombineret med internationale udviklings- og
byggetrends. 

ALFA Development er en del af en virksomhedsgruppe, der nytænker branchen og dens løsninger. Søsterselskabet ALFA Ventures investerer således i proptech startupvirksomheder med særligt fokus på bæredygtighed, biodiversitet, menneskers livskvalitet og ejendomsteknologi.

I 2022 startede ALFA Developments ejere, Ludvig Find og Andreea Kaiser, fonden Planetary Responsibility Foundation (PRF), hvis hovedformål er at beskytte og genoprette natur og biodiversitet gennem internationale investeringer i projekter og videndeling. Hvert år bliver en del af overskuddet fra ALFA Development doneret til fonden.

Læs mere om projektet her.

Relaterede Artikler